Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

ważna jest dla nas Państwa prywatność, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa dokument, w którym znajdują się zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies występujących na naszej stronie internetowej.

Chcemy Państwa poinformować, że administratorem strony jest HIGIN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 100, kod pocztowy 02-620, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej REGON: 526833371, NIP: 9512581424.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami. Jesteśmy dostępni pod adresem: biuro@higin.pl 

SKRÓCONA WERSJA – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Dbamy nie tylko o Państwa prywatność, ale również o Państwa czas. Dlatego przedstawiamy Państwu skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

– Zapisując się do newslettera czy kontaktując się z nami, przekazują Państwo swoje dane osobowe, a my bierzemy odpowiedzialność za to, by dane te pozostały poufne, bezpieczne i nie zostały udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa zgody;

– Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

– Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Państwa odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

– Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

– Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych typu Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, StumbleUpon.

– Korzystamy na stronie z systemu komentarzy Disqus. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Disqus.

– Korzystamy z platformy blogowej Blogger należącej do Google. Wykorzystuję pliki cookies Google w celu prawidłowego działania strony. Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdą Państwo dalej idące szczegóły. 

DANE OSOBOWE

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest HIGIN Sp. z o.o., ul. Puławska 100, kod pocztowy 02-620, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej REGON: 526833371, NIP: 9512581424., kontakt – e-mail: biuro@higin.pl

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo do sprostowania danych osobowych,
– prawo do usunięcia danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę Państwo wyrazili.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Uważamy za potrzebne wyjaśnić Państwu, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Państwa danych osobowych. Dołożymy jednak starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych, wskazać na przysługujące Państwu w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Państwu zawsze – jeżeli uznają Państwo, że przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych dopuściliśmy się jakiegokolwiek naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Mogą Państwo również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Państwu informacji o tym, jakie dane na Państwa temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Mamy jednak nadzieję, że interesujące Państwa informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Państwu poufność przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie tych danych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. 

CELE I CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

Newsletter.

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać administratorowi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza.

Dane przekazane mi podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego MailerLite i przechowywane na serwerze zapewnianym przez MailerLite. Zobacz Politykę Prywatności MailerLite.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny przekazują nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zawrzeć Państwo także inne dane osobowe.

Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania ze nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadzili Państwo z nami (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony. 

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Państwu najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Pokrótce chcemy Państwu przedstawić, na czym polegają pliki cookies i w jaki sposób są one przetwarzane na naszej stronie.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. W świecie usług internetowych pliki Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetla się Państwu informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zawsze mogą Państwo zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Warto jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, a także z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Działanie bloga. Mój blog znajduje się na platformie Blogger należącej do Google LLC. W związku z tym wykorzystuję pliki cookies Google w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Zobacz Politykę Prywatności Google.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. Zobacz Politykę Prywatności Google.

Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest, StumbleUpon.

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Korzystamy na stronie z systemu komentarzy Disqus. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Disqus. Zobacz Politykę Prywatności Disqus. 

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Masz dodatkowe pytania?
Chcesz skonsultować projekt?

Intiri. Po prostu drzwi.